RPD Servisi- Desimal Dosya Sistemi Nelerden Oluşur? Ve Dosya Sırtlıkları

RPD SERVİSİ – DESİMAL DOSYA SİSTEMİ NELERDEN OLUŞUR?

1.Plan-Program Dosyası: Okul RPD Programı ve sınıf rehberlik planlarının yer aldığı dosyadır. Okul RPD Programı e-rehberlik üzerinde kayıtlı olsa da RPD Hizmetleri Yürütme Komisyonu üyeleri tarafından imzalanması gerektiği için çıktı alınır, imzalar tamamlanır ve dosyalanır.

2.Yıl Sonu Raporları Dosyası: e-Rehberlik öncesinde RPD hizmetleri faaliyet raporunun konulduğu dosyadır. Artık yıl sonu faaliyet raporu e-rehberlikte oluşturulduğu için çıktı alınarak dosyalanmasına gerek yoktur. Ancak sınıf rehberlik planları ve raporlamaları henüz e-rehberlikte olmadığı için dönem sonu ve yıl sonunda sınıf rehber öğretmenlerince hazırlanan faaliyet raporları bu dosyaya eklenmelidir.

3.Eylem Planları Dosyası: Bağımlılıkla mücadele, şiddet eylem planı vb. il danışma komisyonları tarafından okullarda uygulanması planlanan ve çalışması yürütülecek olan çalışmalara ait planların bulunduğu dosyadır. Bu çalışmalar her ilde, il rehberlik danışma komisyonlarınca belirlenir ve okullara milli eğitim müdürlükleri aracılığı ile duyurulur. Her ilde yapılmayabilir ya da iller arasında çalışılan konu farklılık gösterebilir.

4.Gelen-Giden Evrak Dosyası: Okul idaresi ya da okul içerisindeki kurul/komisyonlar tarafından size tebliğ edilen ve sizin okul idaresi ya da okuldaki kurul/komisyonlara gönderdiğiniz yazıları muhafaza etmeniz gereken dosyadır.

5.Komisyon Tutanakları Dosyası: Bu dosya içerisinde “Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu” ve okulunuzda varsa RPD hizmetlerine yönelik diğer dahil olduğunuz komisyonlara ilişkin toplantı tutanaklarının yer aldığı dosyadır.

6.Görüşme Dosyası: Öğrenciler ve veliler ile yapılan bireysel görüşmeler sonrası doldurulan görüşme formlarının bulunduğu dosyadır.

7.Sınıf Dosyası: Her sınıfa ait RPD Servisi tarafından yapılan çalışmaların muhafaza edildiği dosyadır. Resmiyette bu şekilde geçse de bir çok okulda yapılan çalışmalar sınıf rehberlik dosyasına eklenir ve sınıf rehber öğretmenlerinden yıl sonunda tüm dosya teslim alınarak bu klasöre eklenir.

8.Okul/Sınıf Risk Haritaları Dosyası: Sınıf öğretmenlerince hazırlanan sınıf risk haritaları ve psikolojik danışman/rehber öğretmen tarafından hazırlanan okul risk haritalarının bulunması gereken dosyadır.

9.Kaynaştırma Öğrenci Dosyası: Özel eğitim gereksinimli öğrencilere ait;

  • Sağlık kurulu raporu
  • Özel eğitim değerlendirme kurulu kararı
  • BEP
  • Destek eğitim odası çalışma planları
  • Diğer kurumlardan gelen rapor ve evraklar ‘ın bulunması gereken dosyadır.

10.Mevzuat Dosyası:

  • Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yönetmeliği
  • Rehberlik ve psikolojik danışma etik yönergesi
  • Özel eğitim hizmetleri yönetmeliği
  • Psikososyal koruma, önleme ve krize müdahala hizmetleri yönergesi
  • Hizmet verilen okul türüne göre okul öncesi/temel eğitim/ ortaöğretim kurumları yönetmelikleri ‘nin bulunduğu dosyadır.

RPD Servisinde tutulması gereken desimal dosya sistemine uyumlu dosya sırtlıkları hazırladık. Word dosyası halinde hazırladığımız bu dokümanı bilgisayarınıza indirip okul adınızı yazabilir, çıktı alıp köşelerinden keserek dosya isimlik bölümüne takabilirsiniz.

İlginizi Çekebilecek Diğer Başlıklar