Psikososyal Koruma, Önleme ve Krize Müdahale Ekibi Sene Başı Toplantı Tutanak Örneği

MEB Tebliğler Dergisi Nisan 2019 – Sayı: 2739’a göre her okulda Psikososyal Koruma, Önleme ve Krize Müdahale Ekibi kurulması gerekmektedir. Bu ekip travma/kriz durumlarında neler yapılacağını planlar ve koordinasyonu sağlar. Travma/kriz durumu ortaya çıkmadan bir plan ya da çalışma yapmaz. İlgili yazı gereği bu ekipte psikolojik danışman/rehber öğretmenin olması gerekmektedir. Bizde bu ekibin sene başı toplantısına örnek bir tutanak hazırladık.

Psikososyal Destek Programı ve etkinlikleri ile karıştırılmamalıdır. Bu ekip bu programın haricinde olan ve psikolojik danışman/rehber öğretmenlerin üye olduğu bir ekiptir.

Bu ekipte toplantı gündem maddeleri oluşturma ya da toplantıyı tutanaklaştırma görevi psikolojik danışman/rehber öğretmene ait değildir. Ekip içerisinden gönüllü toplantı esnasında seçilir.

e-Rehberlik’e işlenirken bu ekibin ismi bulunmaz o yüzden e-rehberliğe işlenirken “Okul Psikososyal Destek Hizmetleri Toplantıları” seçilebilir.

Bu tutanak taslak olup, toplantıda ki konuşulanlar ve alınan kararlar her okulda farklılık gösterebilir.

İlginizi Çekebilecek Diğer Başlıklar