2022 İOKBS (Bursluluk Sınavı) Konu Listesi

5.SINIF KONULARI

TÜRKÇE
1.Sözcükte anlam
2.Cümlede anlam
3.Parçada anlam
4.Yazım bilgisi
5.Dil bilgisi
6.Metin türleri ve söz sanatları

MATEMATİK
1.Doğal sayılar
2.Doğal sayılarla işlemler
3.Kesirler
4.Kesirlerle işlemler
5.Ondalık gösterim
6.Geometri ve ölçme
7.Veri işleme

FEN BİLİMLERİ
1.Güneş, Dünya ve Ay
2.Canlılar dünyası
3.Kuvvetin ölçülmesi ve sürtünme
4.Madde ve hal değişimi
5.Isı ve sıcaklık
6.Isı maddeleri etkiler
7.İnsan ve çevre
8.Elektrik devre elemanları

SOSYAL BİLGİLER
1.Birey ve toplum
2.Kültür ve miras
3.İnsanlar, yerler ve çevreler
4.Bilim, teknoloji ve toplum
5.Üretim, dağıtım ve tüketim
6.Etkin vatandaşlık
7.Küresel bağlantılar

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
1.Allah inancı
2.Ramazan ve oruç
3.Hz.Muhammed (s.a.v.) ve aile hayatı
4.Çevremizde dinin izleri

6.SINIF KONULARI

TÜRKÇE
1.Sözcükte anlam
2.Cümlede anlam
3.Parçada anlam
4.Yazım bilgisi
5.Dil bilgisi
6.Edebi türler ve söz sanatları

MATEMATİK
1.Doğal sayılarla işlemler
2.Çarpanlar ve katlar
3.Kümeler
4.Tam sayılar
5.Kesirlerle işlemler
6.Ondalık gösterim
7.Oran
8.Cebirsel ifadeler
9.Veri işleme
10.Geometri ve ölçme

FEN BİLİMLERİ
1.Güneş sistemi ve tutulmalar
2.Vücudumuzdaki sistemler
3.Kuvvet ve hareket
4.Madde ve ısı
5.Ses ve özellikleri
6.Vücudumuzdaki sistemler ve sağlığı
7.Elektrik devreleri

SOSYAL BİLGİLER
1.Birey ve toplum
2.Kültür ve miras
3.İnsanlar, yerler ve çevreler
4.Bilim, teknoloji ve toplum
5.Üretim, dağıtım ve tüketim
6.Etkin vatandaşlık
7.Küresel bağlantılar

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
1.Peygamber ve ilahi kitap inancı
2.Namaz
3.Zararlı alışkanlıklar
4.Hz.Muhammed (s.a.v.) hayatı
5.Temel değerlerimiz

7.SINIF KONULARI

TÜRKÇE
1.Sözcükte anlam
2.Cümlede anlam
3.Parçada anlam
4.Yazım bilgisi
5.Dil bilgisi
6.Metin türleri ve söz sanatları

MATEMATİK
1.Tam sayılarla işlemler
2.Rasyonel sayılar
3.Rasyonel sayılarla işlemler
4.Oran ve orantı
5.Yüzdeler
6.Cebirsel ifadeler
7.Eşitlik ve denklem
8.Doğrular ve açılar
9.Çokgenler
10.Çember ve daire
11.Cisimlerin farklı yönlerden görünümleri
12.Veri analizi

FEN BİLİMLERİ
1.Güneş sistemi ve ötesi
2.Hücre ve bölünmeler
3.Kuvvet ve enerji
4.Saf madde ve karışımlar
5.Işığın madde ile etkileşimi
6.Elektrik devreleri

SOSYAL BİLGİLER
1.Birey ve toplum
2.Kültür ve miras
3.İnsanlar, yerler ve çevreler
4.Bilim, teknoloji ve toplum
5.Üretim, dağıtım ve tüketim
6.Etkin vatandaşlık
7.Küresel bağlantılar

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
1.Melek ve ahiret inancı
2.Hac ve kurban
3.Ahlaki davranışlar
4.Allah’ın kulu ve elçisi Hz.Muhammed (s.a.v.)
5.İslam düşüncesinde yorumlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Başlıklar