Güncel Hedef Listesi

2022-2023 MEB-Rehberlik ve psikolojik danışma programı hedef listesi verileri MEBBİS-Kurum Müdürü modülünden alınmıştır.

Sosyal Duygusal Gelişim Alanı
1.Atılganlık
2.Bağımlılıkla Mücadele
3.Bireysel Farklılıklara Saygı
4.Bilinçli Teknoloji Kullanımı
5.Çatışma Çözme Becerileri
6.Çocuklarda Cinsel Eğitim
7.Duygu Kontrolü
8.Geleceği Planlama
9.Gelişim Dönemi Özellikleri
10.Hak ve Sorumluluklarını Bilme
11.İhmal İstismardan Korunma
12.İletişim Becerileri
13.İşbirliği Geliştirme
14.Karar Verme Becerileri
15.Kuşaklararası İletişim
16.Olumlu Davranış Geliştirme
17.Öz Bakım Becerileri
18.Özgüven Geliştirme
19.Özsaygı Geliştirme
20.Problem Çözme Becerileri
21.Psikolojik Sağlamlık
22.Sağlıklı Yaşam
23.Stresle Baş Etme Becerileri
24.Şiddeti Önleme
25.Akran Zorbalığı
26.Siber Zorbalık

Akademik Gelişim Alanı
1.Hedef Belirleme
2.Motivasyon
3.Okul Başarısını Artırma
4.Okula Devam
5.Okula ve Çevreye Uyum
6.Öğrenme Stilleri
7.Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Tanıtılması
8.Sınav Kaygısı
9.Üst Öğrenim Kurumlarının Tanıtılması
10.Üst Öğrenime Geçiş Sınavları
11.Zaman Yönetimi

Kariyer Gelişimi Alanı
1.İş Yaşamına Yönelik Beceriler
2.Meslekleri Tanıma
3.Yetenekler, Mesleki İlgi ve Değerlerini Tanıma

İlginizi Çekebilecek Diğer Başlıklar