Psikososyal Koruma, Önleme ve Krize Müdahale Ekibi 3.Toplantı Tutanağı

2022-2023 Eğitim öğretim yılı için hazırlanmıştır. (Deprem çalışmaları eklenmiş, güncel ve 2.toplantı tutanağı ile uyumludur.)

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremden dolayı tüm okullarda psikososyal koruma, önleme ve krize müdahale ekipleri aktif duruma geçmiştir. Yapılan 3.toplantıda okullarda uygulanan psikososyal çalışmaların değerlendirilmesi, bir sonraki yıl için önerilerde bulunulması; okuldaki öğrencilerden deprem sonrası stres tepkisi gösterenlere ve okula deprem bölgesinden gelen öğrencilere yönelik yapılan çalışmaların değerlendirilmesi gerekmektedir. Bizde Psikososyal koruma, önleme ve krize müdahale ekibi üyelerinin toplantı evrak hazırlama sürecinde kolaylık sağlaması amacıyla güncel 3.toplantı gündem maddeleri ve toplantı tutanağı hazırladık. Bu toplantı tutanağındaki görüşme detayları güncellenerek deprem bölgesindeki okullar içinde kullanılabilir.

Psikososyal Koruma, Önleme ve Krize Müdahale Ekibi Toplantılarında gündem maddesi ya da toplantı tutanağı hazırlamak doğrudan rehber öğretmen/psikolojik danışmanın görevi değildir. Gündem maddesi hazırlama görevi ekip başkanına, toplantı tutanağı hazırlama görevi ekip üyelerine (ekip başkanının toplantıda görevlendireceği üyeler) aittir.

Bu gündem maddeleri ve tutanak örnek olarak hazırlanmıştır. Okulların bulundukları bölgenin özelliklerine, kendi ihtiyaçlarına ve toplantıdaki konuşmalara göre farklılık gösterebilir.

İlginizi Çekebilecek Diğer Başlıklar