Kaygılar vs Gerçekler

Bu materyal bireysel görüşmelerde kaygı çalışan psikolojik danışmanların kullanması için hazırlanmıştır. Danışanın kaygı yaşadığı konuları, olumsuz düşüncelerini tespit etme ve danışanda bu konuda farkındalık oluşturma amaçlanmaktadır. Kaygı düşünceleri keşfedilen danışanla birlikte kaygı bulutlarına bu düşünceler yazılır ve birlikte (danışman-danışan) bu düşünce/durumlarda aslında farklı neler olabilir, aslında bu durumların gerçeklikleri nedir soruları araştırılmaya başlanır. Bulunan fikirler gerçeklik çerçevesine yazılır. Gerçeklik çerçevesine yazılan bu fikirler bir sonraki oturuma kadar gündelik hayatta gözlemlenir. Bir sonraki görüşmede gerçeklik çerçevesinde yazılan fikirlere dair danışanın gözlemleri üzerine çalışılır.

Çalışmanın süresi amacına göre değişebilmektedir. Kaygı düşüncelerini öğrenmek istediğimiz öğrenci için 1 görüşme süresince kullanılırken, kaygı düşünceleri ile çalışmak ve sonunda olumsuz düşünceleri olumlu düşüncelerle değiştirmek istediğimiz danışanla 2-3 görüşme süresince kullanılabilir. Uzun kullanımda her bir kaygı bulutu-gerçeklik çerçevesi bir görüşmede ele alınabilir ya da 1.görüşmede kaygı bulutları-gerçeklik çerçeveleri doldurulup sonraki görüşmelerde gündelik hayattaki gözlemler çalışılabilir.

İlginizi Çekebilecek Diğer Başlıklar