6.Sınıf 2024 İOKBS (Bursluluk Sınavı) Konu Listesi

MATEMATİK
1.Doğal Sayılarla İşlemler
2.Çarpanlar ve Katlar
3.Kümeler
4.Tam Sayılar
5.Kesirlerle İşlemler
6.Ondalık Gösterim
7.Oran
8.Cebirsel İfadeler
9.Veri Toplama ve Değerlendirme
10.Veri Analizi

FEN BİLİMLERİ
1.Güneş Sistemi ve Tutulmalar
2.Vücudumuzdaki Sistemler
3.Kuvvet ve Hareket
4.Madde ve Isı
5.Ses ve Özellikleri

TÜRKÇE
1.Sözcükte Anlam
2.Cümlede Anlam
3.Parçada Anlam
4.Yazım Kuralları
5.İsimler, Sıfatlar, Zamirler
6.Noktalama İşaretleri
7.Metin Türleri
8.Söz Sanatları-Şiir Bilgisi
9.Sözcükte Yapı
10.Mantık, Muhakeme

SOSYAL BİLGİLER
1.Birey ve Toplum
2.Kültür ve Miras
3.İnsanlar, Yerler ve Çevreler
4.Bilim, Teknoloji ve Toplum
5.Üretim, Dağıtım ve Tüketim

DİN KLT. VE AHLAK BİLGİSİ
1.Peygamber ve İlahi Kitap İnancı
2.Namaz
3.Zararlı Alışkanlıklar
4.Hz.Muhammed’in Hayatı

İlginizi Çekebilecek Diğer Başlıklar